fbpx
Plecy

Żeglarz jachtowy

Kurs na patent żeglarza jachtowego

Kurs dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności

Uprawnienia żeglarza jachtowego

Wody śródlądowe – prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń co do pory dnia oraz parametrów jachtu
Wody morskie – prowadzenie jachtów żaglowych do 12 m długości kadłuba w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej (brak możliwości prowadzenia jachtu nocą).

Wymagania do uzyskania patentu żeglarza jachtowego

- ukończone 14 lat przed dniem przystąpienia do egzaminu
– zdanie egzaminu z oceną pozytywną na patent żeglarza jachtowego

UWAGA – szkolenie żeglarskie nie jest obowiązkowe. Do egzaminu na stopień żeglarski nie trzeba posiadać pozytywnej oceny z ukończenia kursu.

 

zj_awers

jsm_rewers

Cena kursu

RABAT 15% z okazji 100 lecia Yacht Klubu Polski Gdynia

kurs weekendowy – 1 352 zł  1 590 zł
kurs tygodniowy – 1 097 zł 
1 290 zł

W celu uzyskania rabatu, wpisz w koszyku zakupowym kod: 100latykp

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty.

W ramach szkolenia zapewniamy:
– naukę żeglowania w kameralnych grupach 3-5 osób!
– wykłady teoretyczne z wykorzystaniem publikacji multimedialnych, tablicy, przyborów nawigacyjnych, literatury i materiałów pomocniczych,
– zajęcia praktyczne na jachcie. W ramach szkolenia realizowany jest również rejs uwzględniający zawinięcie do innych Marin Zatoki Gdańskiej,
– opiekę doświadczonych instruktorów oraz koordynatora kursu,
– materiały edukacyjne pomocne w nauce - podręcznik, animacje, symulacje, filmy, rekomendacje literatury fachowej,
– wsparcie w kontynuacji uprawiania żeglarstwa po uzyskaniu certyfikatu (rejsy, warsztaty, udział w regatach).

Koszty dodatkowe zgodne z cennikiem Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki (płatne w dniu egzaminu):

– przystąpienie do egzaminu na patent żeglarza jachtowego zł: 250/125*
– wydanie patentu żeglarza jachtowego zł: 50/25*

*Zniżka 50% dla osób uczących się, do 26 roku życia.

Program kursu na patent żeglarza jachtowego

Akademia Żeglowania realizuje plan szkoleniowy rekomendowany przez Polski Związek Żeglarski.
W ramach kursu nauczysz się następujących zagadnień:

 

WIEDZA TEORETYCZNA:

 1. Przepisy

- przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

- prawo drogi,
- sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
- sygnały wzywania pomocy,
- znaki żeglugowe,
- wypadki i awarie – zasady postępowania,
- podstawowe wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
- etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

 1. Budowa i obsługa jachtu

- nazewnictwo części składowych jachtu śródlądowego,
- zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.

 1. Teoria żeglowania

- wiatr rzeczywisty i pozorny,
- kursy jachtu względem wiatru,
- siły działające na jacht,
- zawietrzność i nawietrzność,
- współpraca żagli,
- działanie steru,
- stateczność jachtu.

 1. Locja

- oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
- żegluga na rzece,
- informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
- wiadomości o:

- oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
- księgach locji,
- spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
- mapach morskich.

 1. Ratownictwo

- środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
- zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
- wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
- informacje o ratownictwie na wodach morskich:

- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
- ratownictwo brzegowe,
- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
- żegluga w niebezpiecznych warunkach.

 1. Teoria manewrowania

- zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
- umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

 1. Meteorologia

- wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
- znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
- niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
- znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
- umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

 1. Zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

 

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

 1. Eksploatacja jachtu śródlądowego: taklowanie jachtu, klar jachtu, obsługa żagli, osprzętu i urządzeń na jachcie, zasady cumowania itp.
 2. Prace bosmańskie– umiejętność wiązania węzłów żeglarskich, podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
 3. Umiejętność wykonania manewrów jachtem
 1. manewry podstawowe:

- zwrot przez sztag,
- zwrot przez rufę,
- odejście od nabrzeża,
- dojście do nabrzeża,
- alarm „człowiek za burtą”.

 1. manewry dodatkowe:

- stawanie w dryf,
- dojście do boi,
- odejście od boi,
- stawanie na kotwicy,
- zejście z kotwicy.

 1. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.