fbpx
Plecy

Jachtowy sternik morski

kurs na patent jachtowego sternika morskiego

Kurs na stopień jachtowego sternika morskiego dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności. Kurs ma charakter bardziej zaawansowany niż na żeglarza jachtowego, zawiera program szkoleniowy poszerzony o wiedzę o żegludze morskiej.

Uprawnienia jachtowego sternika morskiego

Jachtowy sternik morski posiada wyższe uprawnienia niż żeglarz jachtowy:
Wody śródlądowe – prowadzenie jachtów żaglowych (bez lub z silnikiem)
Wody morskie – prowadzenia jachtów żaglowych (bez lub z silnikiem) o długości całkowitej do 18m, za dnia lub w nocy.

Wymagania do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego

– ukończone 18 lat
– odbycie minimum 2 rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (przed przystąpieniem do egzaminu)
– zdanie egzaminu z oceną pozytywną na patent jachtowego sternika morskiego

UWAGA – szkolenie żeglarskie nie jest obowiązkowe. Do egzaminu na stopień żeglarski nie trzeba posiadać pozytywnej oceny z ukończenia kursu. Komisja egzaminacyjna nie dopuści do odbycia egzaminu bez wcześniejszego okazania opinii z rejsów potwierdzających ukończony staż morski.

 

jsm_awers

jsm_rewers (1)

Cena kursu

RABAT 15% z okazji 100 lecia Yacht Klubu Polski Gdynia

kurs weekendowy – 1 437 zł  1 690 zł
kurs tygodniowy – 1 182 zł 
1 390 zł

W celu uzyskania rabatu, wpisz w koszyku zakupowym kod: 100latykp

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty.

W ramach szkolenia zapewniamy:
– naukę żeglowania w kameralnych grupach 3-5 osób!
– wykłady teoretyczne z wykorzystaniem publikacji multimedialnych, tablicy, przyborów nawigacyjnych, literatury i materiałów pomocniczych,
– zajęcia praktyczne na jachcie. W ramach szkolenia realizowany jest również rejs uwzględniający zawinięcie do innych Marin Zatoki Gdańskiej,
– opiekę doświadczonych instruktorów oraz koordynatora kursu,
– materiały edukacyjne pomocne w nauce - podręcznik, animacje, symulacje, filmy, rekomendacje literatury fachowej,
– wsparcie w kontynuacji uprawiania żeglarstwa po uzyskaniu certyfikatu (rejsy, warsztaty, udział w regatach).

Koszty dodatkowe zgodne z cennikiem Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki (płatne w dniu egzaminu):

– przystąpienie do egzaminu na patent żeglarza jachtowego zł: 350/175*
– wydanie patentu żeglarza jachtowego zł: 50/25*

*Zniżka 50% dla osób uczących się, do 26 roku życia.

 

Program szkolenia na patent jachtowego sternika morskiego

Akademia Żeglowania realizuje plan szkoleniowy rekomendowany przez Polski Związek Żeglarski.
W ramach kursu nauczysz się m.in. następujących zagadnień:

WIEDZA TEORETYCZNA:

- wiedza z zakresu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego,
- przepisy dotyczące uprawiania żeglarstwa na wodach morskich,
- budowa, wyposażenie i eksploatacja jachtów żaglowych,
- teoria żeglowania i manewrowania,
- nawigacja, locja morska, system oznakowania nawigacyjnego IALA, charakterystyka świateł nawigacyjnych,
- meteorologia,
- zasady sygnalizacji, łączności, ratownictwa i organizacji służb ratowniczych.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

- umiejętności z zakresu obowiązującego na stopień żeglarza jachtowego,
- manewrowanie jachtem morskim,
- korzystanie z pomocy i wydawnictw nawigacyjnych,
- korzystanie z urządzeń łączności ze szczególnym uwzględnieniem wzywania pomocy.

WAŻNE: Osoba, która ubiega się o stopień jachtowego sternika morskiego, powinna opanować również wiedzę i umiejętności z zakresu stopnia żeglarza jachtowego. Akademia Żeglowania opracowała autorski program, który umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu żeglarza jachtowego również na kursie dedykowanym dla jachtowego sternika morskiego. Więcej na temat żeglarza jachtowego i zakresu szkolenia na ten stopień przeczytasz TUTAJ.

Jachtowy sternik morski - jaką ścieżkę wybrać do uzyskania patentu?

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej zaktualizowało wcześniejsze przepisy dotyczące patentów żeglarskich i warunków do ich uzyskania. Dotychczas wydane patenty zachowują ważność i mogą być wymienione – stopień sternika jachtowego na wniosek posiadacza jest zamieniany na patent jachtowego sternika morskiego.

Obecne przepisy upraszczają całą drogę do uzyskania patentu. Zniesiony został wymóg ukończenia szkolenia żeglarskiego. Aby uzyskać patent jachtowego sternika morskiego wystarczy mieć ukończone 18 lat, odbyć co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie 200 godzin oraz zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Niemniej jednak kurs żeglarski jest nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu. Patent jachtowego sternika morskiego daje ogromne uprawnienia, uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wszystkich wodach morskich, a na wodach śródlądowych nawet do 24 m długości.

Jak wygląda egzamin na jachtowego sternika morskiego?
Zanim wybierzemy się na egzamin, musimy skompletować opinie z rejsów, poświadczające ukończony staż morski (min. 200 godzin). Bez okazania komisji egzaminacyjnej opinii, nie będzie można podejść do egzaminu. Taki wymóg wprowadziło Ministerstwo Sportu w 2013 roku. Egzamin na jachtowego sternika morskiego składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu obejmuje test jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadanie nawigacyjne. Aby zaliczyć tę część, należy odpowiedzieć poprawnie na 65 pytań i rozwiązać poprawnie zadanie nawigacyjne, łącznie w czasie nie przekraczającym 120 minut. W części praktycznej egzaminu sprawdzana jest umiejętność manewrowania jachtem żaglowym. Za wynik pozytywny uznaje się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora, dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru. Wymagany zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku i szczegółowo omawiany jest na kursie żeglarskim.

Co robimy na kursie żeglarskim?
Kurs żeglarski na stopień jachtowego sternika morskiego składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
Na wykładach omawiamy wiedzę z zakresu żeglarstwa. Jest to bardzo ważny etap edukacji żeglarskiej, której nie wolno pomijać. Oprócz omawiania podstawowych prawideł tego rzemiosła przerabiane są również zagadnienia, których nie spotkamy w trakcie kursu praktycznego. Instruktorzy na przykładach wziętych z żeglarskiego życia wyjaśniają jak należy zachować się w różnych sytuacjach.

Podczas zajęć praktycznych ćwiczymy manewry jachtem na silniku i pod żaglami. Uczymy się cumowania, wykonywania zwrotów, stawania w dryf, do perfekcji ćwiczymy też manewr podejścia do człowieka za burtą. Na jachcie bardzo ważna jest praca żaglami, dlatego żeglując w trakcie szkolenia, zwracamy szczególną uwagę na współpracę żagli i steru. Żagle powinny być zawsze dobrane optymalnie do kursu, aby jacht płynął jak najszybciej. Uczymy się także skutecznie zarządzać załogą. Pokazujemy techniki i komendy stosowane na jachtach, żaglowcach i na wyczynowych łódkach regatowych.

Na czym polega staż morski?
Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie 200 godzin. Czym są wody morskie? Morze Bałtyckie czy Morze Śródziemne to z pewnością wody morskie, ale czy rejs po Zalewie Wiślanym również jest zaliczany do stażu? W odpowiedzi przychodzi ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, określająca położenie obszarów morskich Polski. Według ustawy obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna. Czym są morskie wody wewnętrzne? To Zatoka Gdańska od Helu do Krynicy Morskiej, Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński oraz wody portów. Morze terytorialne sięga do 12 mil morskich od brzegu, a granice wyłącznej strefy ekonomicznej określają umowy międzynarodowe.

Co wynika z ustawy o obszarach morskich? Rejsy po Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym i Zalewie Szczecińskim wliczają się do stażu morskiego. Jeżeli zapisaliśmy się na kurs manewrowania w porcie, godziny na silniku podczas podchodzenia i odchodzenia od kei też zaliczają się do stażu. Rozporządzenie mówi o dwóch rejsach, ale nie wspomina nic o długości, ani rodzaju jednostki, na której odbywa się rejs. Oznacza to, że rejs na żaglowcu „Dar Młodzieży” mierzącym prawie 110 m jest tak samo uznawany, jak rejs na jachcie motorowym o długości 5 m. Musimy odbyć co najmniej dwa rejsy, ale długość trwania rejsu nie została podana, więc możemy wypływać w jednym rejsie 199 godzin, a drugi może trwać tylko godzinę. Pamiętajmy, że liczą się godziny na żaglach i silniku, postój w marinie czy na kotwicy nie wlicza się do stażu morskiego. Po rejsie kapitan jachtu wypisuje nam opinię z rejsu, dokumentującą ilość godzin żeglugi. Jeśli samodzielnie prowadzimy jacht, musimy wypełnić kartę rejsu.

Jaką ścieżkę wybrać do uzyskania patentu?
Aby uzyskać patent jachtowego sternika morskiego nie potrzeba wcześniej posiadać stopnia żeglarza jachtowego. Po wypływaniu stażu morskiego 200 godzin możemy od razu podejść do egzaminu. Jednak kurs żeglarski pomoże nam uporządkować wiedzę i udoskonalić manewry, które rzadko są ćwiczone podczas długich rejsów. Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego to koszt 350 zł (50 % zniżki dla uczących się do 26 roku życia). W przypadku niezaliczenia można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.

Często spotykamy się z pytaniem od kursantów, jaką drogę najlepiej obrać? Czy najpierw wypływać staż a następnie podejść do kursu i egzaminu, czy może inaczej? Wiele lat doświadczeń, obserwacji i rozmów z kursantami pokazuje, że warto przynajmniej część stażu pozostawić sobie po zakończonym kursie żeglarskim. Wielu kursantów podziela zdanie, że osoba bez podstawowego przeszkolenia nie jest w stanie skorzystać z pełni możliwości, jakie daje taki rejs. Po zakończonym kursie stajemy się bardziej świadomymi i aktywnymi żeglarzami. Rozumiemy dlaczego kapitan wydaje takie a nie inne decyzje, świadomie możemy uczyć się żeglowania i doskonalić nabytą wcześniej wiedzę i umiejętności.
Możemy też wybrać tradycyjny model szkolenia - najpierw kurs na stopień żeglarza jachtowego, następnie egzamin na patent żeglarza jachtowego, wypływanie stażu morskiego, kurs na stopień jachtowego sternika morskiego i egzamin. Niektórzy żeglarze rekomendują ten sposób podwyższania kwalifikacji żeglarskich. Jest to dość czasochłonny i kosztowny proces, ale umożliwia dokładne przeszkolenie żeglarskie, przygotowujące do bezpiecznego, samodzielnego prowadzenia jachtu. Posiadając stopień żeglarza jachtowego możemy samodzielnie pływać jachtem żaglowym do 12 m po wodach morskich, zdobywając kolejne godziny do stażu morskiego.

Jak zdać egzamin na patent jachtowego sternika morskiego?
Niezależnie którą drogę wybierzemy do uzyskania patentu, aby zdobyć stopień jachtowego sternika morskiego musimy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Przygotowując się do egzaminu teoretycznego warto poświęcić czas na dokładne zrozumienie poszczególnych zagadnień. Żeglarstwo jest descypliną praktyczną i prawie wszystkie zagadnienia z tym związane mają odzwierciedlenie w praktyce. Kiedy zrozumiemy to czego się uczymy to zapamiętamy to na całe życie. Oprócz rzetelnego przygotowania merytorycznego przyda nam się spokój i opanowanie. Stres jest przyczyną większości niepowodzeń w trakcie egzaminu, szczególnie praktycznego. Więc zanim wykonamy na jachcie manewr zlecony przez egzaminatora, na spokojnie pomyślmy jak go wykonać, przygotujmy plan działania i działajmy. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu, wniosek o wydanie patentu ze zdjęciem i opinie z rejsów wysyłamy do Polskiego Związku Żeglarskiego, który wydaje patenty żeglarskie. Opłata za wydanie patentu wynosi 50 zł (50 % zniżki dla uczących się do 26 roku życia). W ciągu 2-4 tygodni od wysłania dokumentów powinniśmy otrzymać pocztą upragniony patent jachtowego sternika morskiego.

Bibliografia:
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
• USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej